images

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 25 sierpnia 2020r., wydanymi na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dn. 14 marca 1985r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej wprowadza się następujące procedury: Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników więcej….

WhatsApp Image 2020-10-01 at 18.51.12

DRODZY RODZICE !

W dniach 31 sierpnia i 1 września odbędą się zebrania z wychowawcami grup w poszczególnych godzinach. Wychowawcy będą się kontaktować z każdym z Państwa z osobna w celu udzielenia szczegółowych informacji dotyczących godziny spotkania. Na zebranie zapraszamy jednego z rodziców. Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS prosimy o zaopatrzenie się w maseczki i rękawiczki jednorazowe.

WhatsApp Image 2020-10-01 at 18.51.12

Rusza nabór uzupełniający do przedszkoli.

Rusza nabór uzupełniający do przedszkoli W dniu 23 czerwca (o godz. 9.00) rusza nabór uzupełniający do przedszkoli dla dzieci, które nie dostały się w pierwszym naborze. Do dyspozycji rodziców będzie jeszcze 235 miejsc. Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do przedszkola musi to zrobić w terminie od 23 czerwca do 29 czerwca (do godz. 15.00) więcej….

WhatsApp Image 2020-06-10 at 12.40.35 (1)

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Jednostka: Przedszkole nr 2 (SMOLNA) WAŻNA INFORMACJA: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-06-19 godz. 12:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. RODZICE, KTÓRZY NIE ZŁOŻYLI WNIOSKU W PRZEDSZKOLU NR 2 PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE DOKUMENTU. Minimalna ilość punktów do więcej….