Zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego podajemy w formie listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do naszego przedszkola. (§ 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. 2020, poz. 493 ze zmianami).