"Mały Miś w świecie wielkiej literatury" to projekt ogólnopolski realizowany w naszym przedszkolu, który ma na celu rozwijanie czytelnictwa. Zrealizowane moduły  to "Książki dzieciństwa", "Misiowe laboratorium " oraz "Cztery żywioły". 

"Książki dzieciństwa"

Moduł zakładał bezpośredni udział rodziców w wykonywaniu zadań, które dotyczyły czytania wybranych książek dzieciom w domu, a następnie wykonania przez dzieci rysunków na temat treści czytanek. w ten sposób został utworzony "Misiowy ranking książkowych hitów dzieci". Powstała również lista ulubionych bajek z dzieciństwa rodziców. Serdecznie dziękujemy rodzicom za aktywne włączenie się w realizację projektu. 

 

MISIOWE LABORATORIUM

Cztery żywioły: OGIEŃ,POWIETRZE,ZIEMIA I WODA.

Kolejny moduł realizowany w ramach tego projektu. 

Nasze przedszkole bierze udział w wojewódzkiej akcji informacyjno - edukacyjnej "Wirusoochrona" zainicjowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Katowicach. Akcja ma na celu poszerzanie informacji z zakresu edukacji zdrowotnej dzieci. Jej nadrzędnym celem jest kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych tj. prawidłowa higiena rąk, podstawowe zasady zdrowego stylu życia. 

Nasza placówka bierze udział w II edycji kampanii edukacyjnej "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" organizowanej przez Zarząd Województwa Śląskiego. W ramach kampanii otrzymaliśmy dwa nowe oczyszczacze powietrza do sal przedszkolnych. Dzieci wzięły udział w zajęciach o tematyce antysmogowej. Dowiedziały się w jaki sposób powstaje smog, jak gospodarstwa domowe mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza, kogo należy najbardziej chronić przed smogiem oraz jak zachować się w czasie alarmu smogowego. Rodzice, opiekunowie i dzieci otrzymali ulotki informacyjno - edukacyjne, a na budynku przedszkola pojawiła się nowa tablica z której każe dziecko potrafi odczytać informację o stanie powietrza.